Business content

~事業内容~ 

 ◇一般土木工事

 

 ◇道路維持工(車道、舗道、付属物補修)

 

 ◇下水道管路点検調査(カメラ調査・清掃)

 

 ◇除雪・排雪(国道/道道/市道)

 

 ◇排水施設清掃工(管渠/側溝/雨水桝)等

 
 

 ◇砕石運搬

 

 ◇汚泥運搬

 

 ◇運搬排雪

 

 ◇トレーラー運送

 

 札幌工務課

路面清掃
路面清掃